Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Walking Dead – 2. kausi

The Walking Dead – The Complete Second Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 578 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 64380443300267

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ro­bert Kirk­ma­nin zom­bie­sar­ja­ku­viin pe­rus­tu­va me­nes­tys­sar­ja jat­kaa toi­sel­la kau­del­laan ve­revää draa­maan­sa.

Ro­bert Kirk­ma­nin zom­bie­sar­ja­ku­viin pe­rus­tu­va me­nes­tys­sar­ja jat­kaa toi­sel­la kau­del­laan ve­revää draa­maan­sa. Kä­si­kir­joi­tus osaa hyö­dyntää välttämättö­miä su­van­to­ja ja is­keä kat­so­jal­le ad­re­naa­lia so­pi­vass­sa ryt­missä. Myön­teistä on edel­leen se, että hen­kilö­hah­mot toi­mi­vat luon­te­vas­ti ja herättävät tun­tei­ta. Vai­vaan­nut­ta­van ro­man­tii­kan vähäi­nen määrä miel­lyttää myös.
Tu­tuis­ta raa­ka-ai­neis­ta voi ai­na höy­ryttää uu­sia kei­tok­sia. Zom­biet tu­li­vat osak­si po­pu­laa­ri­kult­tuu­ria jo 1930-lu­vul­la. Ne in­nos­ti­vat Aku Ank­ka -mes­ta­ri Carl Bark­sia 1940-lu­vul­la ja is­kivät lo­pul­li­ses­ti lä­pi va­kioai­hee­na Geor­ge A. Ro­me­ron Elä­vien kuol­lei­den yössä (1968). Wal­kin gDead jak­saa edel­leen kiin­nos­taa, vaik­ka Ro­me­ron on teh­tail­lut jat­ko-o­sia ja uu­sin­ta­fil­ma­ti­soin­te­ja pu­hu­mat­ta­kaan siitä, että ai­het­ta si­vu­ten Ome­ga Ma­nia teh­tiin kol­me ver­sio­ta ja bri­tit on­nis­tui­vat 28 päivää -e­lo­ku­vil­laan. Kun tehdään hy­vin, ai­he­pii­rillä tai gen­rellä ei ole niin vä­liä.

Kuva, ääni & ekstrat

BD toistaa kuvan ja äänen erinomaisesti. Kyse on sentään tv-tuotannosta. Ekstroihin on tallennettu 11 pienoisdokumenttia ja poistettuja kohtauksia. (PS)
19/09/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy