Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Taxi Driver

Taksikuski 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1976Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: Sony PicturesKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 84915EAN: 5051162279679

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Robert De Niro
Robert De Niro
Cybil Shepherd ja Robert De Niro
Cybil Shepherd ja Robert De Niro

Elokuva

Ty­pe­ril­le suo­ma­lais­po­jil­le tak­si­kus­ki oli san­ka­ri, jo­ka ajaa au­toa tek­sas­buut­sit ja­las­sa Ny­kissä.

Ty­pe­ril­le suo­ma­lais­po­jil­le tak­si­kus­ki oli san­ka­ri, jo­ka ajaa au­toa tek­sas­buut­sit ja­las­sa Ny­kissä. Elo­ku­van te­hoa lisä­si, kun jos­sain vai­hees­sa ta­ju­si (kaik­ki eivät vieläkään), et­tei juu­ri alem­pa­na voi ol­la kuin tak­si­kus­ki­na New Yor­kis­sa.
Tämä on 1970-lu­vun par­hai­ta, jos ei pa­ras elo­ku­va, jo­ka te­ki Scor­se­ses­ta ykkö­soh­jaa­jan ja Ro­bert De Ni­ros­ta ykkösnäyt­te­lijän.
Mut­ta mistä se lo­pul­ta ker­toi? Jäl­kit­rau­maat­ti­se­na Viet­nam-kan­na­not­to­na se pu­ree, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si ky­se on psyy­ken mur­tu­mi­ses­ta, kun yh­teis­kun­nan vii­dak­ko ku­mi­see liian il­keitä ää­niä. New York oli tähän ai­kaan pal­jon pa­hem­pi paik­ka kuin ny­kyään.
Hyvän elo­ku­van ta­paan siitä löytää ai­na jo­tain uut­ta. Nyt kat­se kiin­nit­tyy yk­si­tyis­koh­tiin: Scor­se­sen kah­teen mie­tit­tyyn ca­meoon, Char­les Bron­son -e­lo­ku­van Mr. Ma­jes­ty­kin mai­nok­seen ja tyttö­jen hyp­py­ruu­tui­hin. Oi­kea punk syn­tyi sa­ma­na vuon­na Lon­toos­sa, mut­ta mo­hawk-tuk­kia saa­tiin odot­taa vielä hard­co­re-punk­ka­rei­den ai­kaan vielä vuo­sia. Vi­suaa­li­nen il­me oli si­ten edellä ai­kaan­sa.
Tak­si­kus­ki on vä­li­kap­pa­le liik­ku­mi­seen A:s­ta B:­hen. Fi­lo­so­fi­nen ky­sy­mys on se, että mi­hin se yk­sinäi­nen laut­tu­ri oi­kein tähtää. Ai­na­kin nyt tun­tuu, että Tra­vis Bick­len tähtäi­menä oli it­se kuo­le­ma. Mut­ta suo­daan­ko sitä laut­tu­ril­le? Eli ih­mi­nen jat­kaa su­kua ja tus­ka siir­tyy sie­lul­ta toi­sel­le niin kuin Ju­ma­la pa­ra­tii­sis­sa ai­koi­naan sää­ti. Jos näin ha­luaa us­koa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan ja äänen erottelu ylittää kaikki aiemmat versiot. Upea kokemus, vaikka modernin tekniikan häikäisyä ei saadakaan, eikä tarvitse saadakaan. Ekstroissa kolme kommenttiraitaa, käsikirjoituksen ja storyboardien vertailua itse elokuvaan, Scorsesen 17 min. haastattelu, 168 min. dokumentit (tekstitys englanniksi) ja kuvagallerioita. (PS)
19/08/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy