Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Passengers

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2016Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7330031001107

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kes­ken 120 vuo­den ava­ruus­mat­kan yk­sin heräävä me­kaa­nik­ko yrittää löytää tolk­kua se­littämättö­miin ta­pah­tu­miin.

Kes­ken 120 vuo­den ava­ruus­mat­kan yk­sin heräävä me­kaa­nik­ko (Ch­ris Pratt) yrittää löytää tolk­kua se­littämättö­miin ta­pah­tu­miin. 5000 mat­kus­ta­jan luk­sus­luo­kan täh­ti­ris­tei­lijällä mies on nenä­tys­ten sy­vien ky­sy­mys­ten kans­sa, eikä näistä vähäi­sin — tai millään muo­toa vii­mei­nen — ole pitäi­sikö prin­ses­sa ruu­su­nen (Jen­ni­fer Law­ren­ce) herättää ka­ve­rik­si, ja mitä tämä tästä tem­pauk­ses­ta oli­si mieltä.
Ker­ron­nal­taan my­kistävän ri­kas ja kään­teissään suo­ras­taan ihas­tut­ta­van su­la­va tie­teisjännä­ri on enemmän kuin tyy­pil­li­nen yh­den aja­tuk­sen gen­re­seik­kai­lu. Di­lem­mat seu­raa­vat toi­nen tois­taan kuin haas­teet Matt Da­mo­nia elo­ku­vas­sa "Yk­sin Mars­sis­sa", mut­ta fi­lo­so­fia ja elämän­ja­no ot­ta­vat vielä tätä­kin ko­ros­te­tum­min spek­taak­ke­lin ja tu­hon si­jan. Fan­tas­ti­nen aja­tus­leik­ki mais­tuu ker­ron­nan ja ku­vas­ton nyans­se­jaan myö­ten lop­puun as­ti hio­tul­ta, mut­ta ei val­miik­si mie­ti­tyltä. Tämä jos mikä on saa­vu­tus, ja mitä otol­li­sin lähtö­koh­ta elo­ku­van mit­tai­seen ir­tiot­toon ar­jes­ta.
Au­dio­vi­suaa­li­ses­ti kieh­to­va elo­ku­va ka­na­voi Alie­nia ja 2001:tä, mut­ta kääntää lai­nat vain us­kot­ta­vak­si näyttämök­si. To­del­li­nen draa­ma syn­tyy ih­mis­ten va­lin­nois­ta ja ede­sot­ta­muk­sis­ta, joi­den pyör­teissä maail­man­kaik­keus­kin tun­tuu tai­pu­van koh­ta­lon amo­rik­si. Tätä lä­hemmäs ro­mant­tis­ta draa­maa ei sci­fi-gen­ressä ole ehkä aiem­min pääs­ty, eikä lop­pu­tu­los ole yhtään vä­hempää kuin kou­kut­ta­va tut­kiel­ma ih­mi­sistä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa.
Maail­mal­la elo­ku­va on saa­nut yllättävän kes­kin­ker­tai­sia ja jo­pa huo­no­ja ar­vos­te­lui­ta. On to­ki tot­ta, että tie­teis­fik­tio toi­mii tällä ker­taa "vain" draa­man ka­ta­lyyt­tinä ja että hah­moil­le ei ah­de­ta pit­kiä taus­ta­ta­ri­noi­ta, mut­ta kaik­ki tämä toi­mii vir­kistäväs­ti. Matt Da­mon rat­koi jo ava­ruu­des­sa sel­viä­mi­sen in­sinöö­rion­gel­mat, Sand­ra Bul­lock uis­ken­te­li hän­kin ta­kai­sin pai­no­voi­man pa­riin ja psyyk­keen sekä te­koä­lyn ra­jo­ja on koe­tel­tu mon­ta ker­taa sit­ten 2001:n, jos­sa taus­ta­ta­ri­naan ai­na­kin suh­tau­dut­tiin pe­rus­teel­li­ses­ti. Tässä kes­kiössä on kak­si eri sfää­reistä tu­le­vaa ta­vis­ta ja heidän va­lin­tan­sa tässä het­kessä, eivät hi­la­vit­kut­ti­met tai ket­ju­reak­tioi­den estä­mi­nen. Hei­koim­mil­laan elo­ku­va on­kin luo­des­saan gen­ren vaa­ti­maa tek­nissä­vyt­teistä lop­pu­konf­lik­tia, mut­ta no­vel­li­mai­se­na tie­teis­tut­kiel­ma­na tämä on tuo­re ja vai­vat­to­man ve­toa­va ta­paus.
Ko­ko­nai­suus on upea trip­pi, jol­la on sekä ky­ky ylittää ko­ti­kat­so­mon su­ku­puo­li­ra­jat, että är­syttää mo­lem­pia puo­lia ole­mat­ta sen enempää puh­das­ta sci­fiä kuin ro­mant­tis­ta hat­ta­raa­kaan.

Kuva

Kuvastoltaan fantastinen kuva on myös teknisesti vaikuttavaa katsottavaa, joskin hetkittäin 4K-sukujuuret kevyesti kyseenalaistaa. Kyse on kuitenkin aidosta 4K:sta, joka loistaa, jos ei yksittäisten otosten pirskahtelevassa terävyydessä, niin huikean varmassa, vakaassa ja komean luonnollisessa erottelukyvyssä, joka vetää mukaansa avaruusalukselle yhtä luontevasti kuin uloshengitys seuraa sisäänhengitystä. Avaruusaluksen geometriset sisätilat ja ikkunoiden edessä avautuva tähtiooppera vakuuttavat jokaisen ruudun edestä ja luovat huomaamattoman mutkattomasti läsnäolon tuntua. Lähikuvista löytyy kiitettävästi erottelukykyä, mutta vahvimmillaan toisto on vaivatta panoroiduissa ja miltei hengästyttävän yksityiskohtaisesti luonnehdutuissa Oscar-palkituissa lavasteissa. Väritoisto on näyttävää, ja paikoin lievä hohkaava punertavuus menee sekin vaivatta miljöön piikkiin. Elokuva kuvattiin 6.5K-kalustolla ja masteroitiin 4K-tasossa.

Ääni

Komea ääniraita luo dramatiikkaa pinnan alle mahtipontisin soinnuin ja käsinkosketeltavaa fyysisyyttä keskelle tyhjiötä. Myös Thomas Newmanin elokuvaan säveltämä musiikkiraita palkittiin kevään Oscar-gaalassa.

Ekstrat

4K-version levy on tuttuun tapaan ekstraton, mutta boksista löytyy myös elokuvan HD-versio ekstroineen omalla levyllään. Ekstroissa poistettuja kohtauksia, mokia ja puolentunnin edestä koosteita elokuvan synnystä aina näyttelijävalinnoista sen tietokonetehosteisiin. Elokuva on julkaistu myös 3D-versiona, jonka arvioimme erikseen. (IJ)
19/05/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy