Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Apocalypse Now

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1979Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.95*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­seph Con­ra­din klas­si­nen ta­ri­na ta­ka­na, mut­ta ta­pah­tu­mat siir­ret­tiin van­han im­pe­ria­lis­min Af­ri­kas­ta nuo­rem­paan riis­to­to­del­li­suu­teen Viet­na­miin.

Jo­seph Con­ra­din klas­si­nen ta­ri­na ta­ka­na, mut­ta ta­pah­tu­mat siir­ret­tiin van­han im­pe­ria­lis­min Af­ri­kas­ta nuo­rem­paan riis­to­to­del­li­suu­teen Viet­na­miin. Mar­tin Shee­nin Wil­lard lä­he­tetään tap­pa­maan Mar­lon Bran­don evers­ti Kurtz, jo­ka pitää mie­li­puo­lis­ta ve­ren­teat­te­ria Kam­put­sean vii­da­kois­sa. Har­ri­son For­din esiin­ty­mi­nen up­see­ri­na oli jo unoh­tu­nut. Mut­ta muu tästä elo­ku­vas­ta ei juu­ri haa­lis­tu mie­lestä. Yk­si his­to­rian ko­vim­mis­ta elo­ku­vauk­sis­ta. Tätä suun­nit­te­li Or­son Wel­les­kin, mut­ta vas­ta Cop­po­la to­teut­ti. Bran­don yk­sin­pu­he­lut eivät enää tun­nu niin kaoot­ti­sil­ta kuin vuon­na 1979, kun tätä kat­sot­tiin teat­te­ris­sa. Laa­du­kas ku­va ja ää­ni. Trai­le­ri, ot­tei­ta teat­te­rioh­jel­mas­ta ja Kurt­zin te­loi­tus­ta kä­sit­te­levän osion oh­jaa­jan kom­men­tit. Ku­vat­tu Tech­no­vi­sio­nil­le, teat­te­ri­ver­sion ku­va­suh­de oli 2.39:1. Elo­ku­va on ai­na kro­pat­tu vah­vas­ti eri vi­deo­ver­sioil­le.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy