Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Apocalypse Now

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1979Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.95*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­seph Con­ra­din klas­si­nen ta­ri­na ta­ka­na, mut­ta ta­pah­tu­mat siir­ret­tiin van­han im­pe­ria­lis­min Af­ri­kas­ta nuo­rem­paan riis­to­to­del­li­suu­teen Viet­na­miin.

Jo­seph Con­ra­din klas­si­nen ta­ri­na ta­ka­na, mut­ta ta­pah­tu­mat siir­ret­tiin van­han im­pe­ria­lis­min Af­ri­kas­ta nuo­rem­paan riis­to­to­del­li­suu­teen Viet­na­miin. Mar­tin Shee­nin Wil­lard lä­he­tetään tap­pa­maan Mar­lon Bran­don evers­ti Kurtz, jo­ka pitää mie­li­puo­lis­ta ve­ren­teat­te­ria Kam­put­sean vii­da­kois­sa. Har­ri­son For­din esiin­ty­mi­nen up­see­ri­na oli jo unoh­tu­nut. Mut­ta muu tästä elo­ku­vas­ta ei juu­ri haa­lis­tu mie­lestä. Yk­si his­to­rian ko­vim­mis­ta elo­ku­vauk­sis­ta. Tätä suun­nit­te­li Or­son Wel­les­kin, mut­ta vas­ta Cop­po­la to­teut­ti. Bran­don yk­sin­pu­he­lut eivät enää tun­nu niin kaoot­ti­sil­ta kuin vuon­na 1979, kun tätä kat­sot­tiin teat­te­ris­sa. Laa­du­kas ku­va ja ää­ni. Trai­le­ri, ot­tei­ta teat­te­rioh­jel­mas­ta ja Kurt­zin te­loi­tus­ta kä­sit­te­levän osion oh­jaa­jan kom­men­tit. Ku­vat­tu Tech­no­vi­sio­nil­le, teat­te­ri­ver­sion ku­va­suh­de oli 2.39:1. Elo­ku­va on ai­na kro­pat­tu vah­vas­ti eri vi­deo­ver­sioil­le.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy