Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ruoska

High Plains Drifter 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1973Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.37
Ääniraita: Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 81840EAN: 5050582002041

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twood ta­va­ra­merk­ki­roo­lis­saan yk­sinäi­senä rat­sas­ta­ja­na, jo­ka saa­puu lo­put­to­mal­la ohi­kul­ku­mat­kal­laan pel­ku­rei­den asut­ta­maan pik­ku­kau­pun­kiin, missä häntä tar­vit­tai­siin suo­je­le­maan kau­pun­kia kos­ton­hi­moi­sil­ta rois­toil­ta.

C­lint Eas­twood ta­va­ra­merk­ki­roo­lis­saan yk­sinäi­senä rat­sas­ta­ja­na, jo­ka saa­puu lo­put­to­mal­la ohi­kul­ku­mat­kal­laan pel­ku­rei­den asut­ta­maan pik­ku­kau­pun­kiin, missä häntä tar­vit­tai­siin suo­je­le­maan kau­pun­kia kos­ton­hi­moi­sil­ta rois­toil­ta. Yk­sin­ker­tai­nen, mut­ta yllättävän hy­vin ra­ken­net­tu ja hie­no­jen kään­tei­den kaut­ta avau­tu­va ta­ri­na on yk­si par­haim­mis­ta länkkä­reissä kos­kaan näh­dyistä.
C­lint on tässä hämmäs­tyttävän tiuk­ka äijä, jo­ka tietää ta­san tark­kaan mitä tu­lee ta­pah­tu­maan, jo­ten voi tehdä ta­san niin kuin ha­luaa mui­den vi­ku­roi­des­sa hi­taas­ti perässä tai vi­rues­sa tien­syrjässä. Useim­mil­le asioil­le on kui­ten­kin mie­lekäs se­li­tys. Eas­twoo­din toi­nen oh­jaus­työ, ja sa­mal­la elo­ku­va, jo­ta voi vain jäl­ji­tellä. Tätä ei saa näyttää vai­ku­tu­salt­tiil­le ih­mi­sil­le tai kou­lu­kiu­saa­jil­le, mut­ta muu­toin va­rauk­set­to­man suo­si­tel­ta­va ta­paus.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on ikäisekseen erinomainen: värit toistuvat juuri niin sävykkäästi kuin miljöö edellyttää ja yksityiskohtien tarkkuus on pääsääntöisesti hienosti hallinnassa. Pientä roskaa esiintyy, mutta ei mitään mikä paistaisi silmään. Mono-ääniraita on selkeä ja vähäeleinen. Ekstroissa faktaruutuja ja traileri. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy