Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Transformers: Dark of the Moon - 3D

Transformers: Kuun pimeä puoli 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 154 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 2.35*
Ääniraita: Dolby TrueHD7.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 266902EAN: 7332431037267

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Jos ta­lon­ko­koi­set ro­bo­tit jat­ka­mas­sa ikuis­ta sisäl­lis­so­taan­sa maa­pal­lol­la kuu­los­taa kau­kaa­hae­tul­ta niin entäpä ro­bot­tia­luk­sen pak­ko­las­ku kuun pi­meäl­le puo­lel­le Sput­ni­kin ja Apol­lo-oh­jel­man in­noit­ta­ji­na?

Jos ta­lon­ko­koi­set ro­bo­tit jat­ka­mas­sa ikuis­ta sisäl­lis­so­taan­sa maa­pal­lol­la kuu­los­taa kau­kaa­hae­tul­ta niin entäpä ro­bot­tia­luk­sen pak­ko­las­ku kuun pi­meäl­le puo­lel­le Sput­ni­kin ja Apol­lo-oh­jel­man in­noit­ta­ji­na? Mic­hael Bayn kol­mas Trans­for­mers-toi­min­tapätkä vääntää sa­la­liit­to­nu­pin kaak­koon ja tar­joi­lee aiem­paa juo­nik­kaam­paa ro­bo­ry­mis­te­lyä. Eikä tämä oli­si Mic­hael Bay -e­lo­ku­va el­lei silmä­kark­ki oli­si he­ku­mal­lis­ta ja oh­jaa­jan tar­va­ra­mer­ki­no­mai­nen sii­rap­pi sank­kaa.
Fik­suk­si elo­ku­vak­si tätä ei edel­leenkään pa­ran­ne omal­la ni­mellään mennä väittämään, mut­ta myön­nettävä on että sa­la­lii­ton kyhäi­ly yltää yllättä­viin ja odot­ta­mat­to­man hui­miin mit­toi­hin. Ai­nek­sia on­kin run­saas­ti, mut­ta re­sep­tin to­teu­tus jää va­jaak­si. Mo­ni­nai­sis­ta ai­nek­sis­ta koos­tet­tu elo­ku­va yrittää yh­distää in­ter­ga­lak­ti­sen so­dan jup­pi­mai­seen tei­nielämään, eikä lop­pu­tu­los ole täy­sin su­la­va tai ta­sa­pai­noi­nen. Ta­ri­nan kään­teet toi­mi­vat it­se asias­sa hy­vin, mut­ta nii­den vä­lillä oli­si ol­lut va­raa terävöittää sa­no­maa. Vim­mat­tu ete­ne­mis­tah­to ja riittäväs­ti hy­viä ai­nek­sia pe­las­ta­vat kui­ten­kin kei­tok­sen.
K­rii­ti­kot ra­kas­ta­vat peit­te­lemättömän mai­nos­mais­ten ja ajoit­tain sisällöltään ont­tout­taan ku­mi­se­vien Bayn elo­ku­vien hauk­ku­mis­ta, jo­ten tätä­kin elo­ku­vaa on lyö­ty — ja lyö­ty lu­jaa. Ty­perä, ra­sis­ti­nen, sek­sis­ti­nen ja mo­nia mui­ta yl­tiö­ne­ga­tii­vi­sia ad­jek­tii­via on yh­dis­tet­ty tähän­kin viih­dyk­kee­seen, mut­ta lo­pul­ta hep­poi­sin pe­rus­tein. Lap­sen­mie­li­nen ry­mis­te­ly elää kieltämättä nos­tal­gia­huu­ruis­ta ja hel­littämättömästä eteenpäin ryn­ni­mi­sestä, mut­ta juo­ni ei ole sen huo­nom­pi kuin val­tao­sas­sa Hol­lywoo­din me­gae­lo­ku­via, ra­sis­mia saa et­siä hy­vin vä­rit­ty­nein silmä­la­sein eikä ka­me­ra­kaan nuo­le nais­var­ta­loi­ta kym­me­ne­so­saa­kaan siitä mitä sar­jan aiem­mis­sa elo­ku­vis­sa. Yli­pitkä elo­ku­va sen si­jaan ai­van il­mi­selväs­ti on, ja ma­ra­to­ni­mai­nen lop­puyh­tee­not­to on taas ker­ran sar­jan pi­sin — mut­ta myös tähä­nas­ti­sis­ta pa­ras. Vi­haa­jat vi­haa­vat, mut­ta kel­po jat­ko-o­sa tämä on.
Uu­si "Li­mi­ted 3D Edi­tion" saat­taa ol­la ni­meltään ra­joit­tu­nut, mut­ta sisällöltään ai­van jo­ta­kin muu­ta: jul­kai­su ah­taa sa­maan ko­te­loon elo­ku­van 2D-, 3D- ja DVD-ver­siot sekä yh­den Blu-rayn ver­ran odot­ta­mat­to­man mie­len­kiin­toi­sia ekst­ro­ja. 3D-ver­sio osoit­taa elo­ku­van kestävän hy­vin myös toi­sen kat­se­lu­ker­ran ja nyt uu­si silmä­kark­ki häi­vyttää myös yli­pitkän kes­ton tuo­mat on­gel­mat mie­lestä. 3D tun­tuu terävöittävän tais­te­lui­ta, loi­ven­ta­van su­van­to­ja ja tuo myös en­si­ker­taa tri­lo­gian ai­ka­na ro­bot­tien ri­su­ka­sa­mai­seen ha­bi­tuk­seen il­mettä. Kiu­saus nos­taa elo­ku­van täh­tiä osoit­tau­tuu näin ylittämättömäk­si, vaik­ka pe­rus­teet jäävät­kin ehkä hie­man hu­te­rik­si.

Kuva

Kokonaisuudessaan 3D:nä kuvattu elokuva on ohjaajan ensimmäinen kosketus 3D-elokuvantekoon, mutta kuvaustekniikasta vastasi sama kokenut ryhmä kuin James Cameronin kehutussa Avatarissa. Ekstroissa ohjaaja kertoo joutuneensa hieman hidastamaan kieppuvaa kuvaustyyliään 3D:n vuoksi, mutta elokuvan tunnistaa silti vaivatta Bayn tuotokseksi - erityisesti raketin laukaisua edeltävissä tunnelmissa. Jotkin tiukasti rajatut lähikasvokuvat ja jokunen otos historiallisessa aineistossa jättää toivomisen varaa levollisuudessa ja syvyysvaikutelman luontevuudessa, mutta pääosin 3D on erittäin tervetullut lisä robottien risukasamaisen olemuksen ja suurimuotoisten taistelukohtausten selkeyttämiseen. Näistä ensimmäinen on itse asiassa yllättävän suuri muutos, sillä itseäni on kaikkien elokuvien ajan hieman häirinnyt robottien ilmeen ja erityisesti kasvojen jäsentymättömyys, joka nyt 3D:n myötä tuntuu hieman korjautuneen. 3D terästää elokuvaa kauttaaltaan, mutta erityisesti lopun kaupunkisota hyötyy tekniikasta suuresti ja tarjoaa nyt toisella katselukerralla miltei elokuvan mielenkiintoisinta antia.

Ääni

Syvyysvaikutelma sivuuttaen kuva ja ääni yltävät samalle korkealle tasolle kuin 2D-versiossakin. Virheetön kuva on kaikkea mitä modernilta megaelokuvalta voi odottaa: terävä, kalliin värikylläinen ja kiistattoman levollinen. Tietokoneella luotu John F. Kennedy olisi omimmilaan Barbie-elokuvan Keninä, mutta muutoin visuaalit ovat kohdallaan. Ääniraita hersyttelee yhtäaikaa mahtipontisia ja surumielisiä sävyjä musiikillaan ja rymistely toimii luonnollisesti hyvin tehokkaasti ja laaja-alaisesti. Näitä elokuvia varten kotiteatteriin ostetaan subbareita ja takakaiuttimia.

Ekstrat

Viiden tähden ekstrojen kirkkainta antia edustaa erinomaisen tietopitoinen ja jämäkkä dokumentti (111 min.), joka käsittelee kaiken robottien suunnittelusta, tyttöystävän vaihdosta, kuvauspaikoista ja 3D-tekniikasta, old skool -stuntteihin, liitohyppääjiin, tietokonetehosteisiin, äänisuunnitteluun, leikkaukseen ja ensi-iltaan asti. Tämä tiivistahtinen dokumentti hyvittää vaivatta kommenttiraidan puuttumisen ja tarjoaa samassa ajassa paljon monipuolisemman katsauksen elokuvan syntyyn. Toinen hyvä dokumentti (26 min.) kertaa yllättävän ansiokkaasti NASA:n historiaa ja nasalaisten mietteitä maailman muuttumisesta. Kolmas erillismaininnan arvoinen lisuke antaa die hard -faneille mahdollisuuden pureutua useiden tehostekohtausten syntyyn esivisualisointien, kommenttien ja splitscreen-kuvan avulla (36 min.). Näiden ohella anti on hieman perinteisempää lisukekattausta osin aiempien dokumenttien kanssa päällekkäisten minikoosteiden (yht. 15 min.), kuvagallerian ja trailereiden muodossa. Sokerina pohjalla vielä lyhyt keskustelu Michael Bayn ja James Cameronin kesken 3D-tekniikasta (3 min.). Kaikki ekstrat esitetään HD-muodossa suomeksi tekstitettynä. (IJ)
09/02/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy