Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

La La Land

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: Nordisk 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Hol­lywoo­din elo­ku­vas­tu­dioi­den kat­vees­sa kah­vi­lan­tis­killä kär­vis­te­levällä Mial­la on suu­ri unel­ma.

Hol­lywoo­din elo­ku­vas­tu­dioi­den kat­vees­sa kah­vi­lan­tis­killä kär­vis­te­levällä Mial­la (Em­ma Sto­ne) on suu­ri unel­ma. Nuo­ri nai­nen tietää, että vielä jos­kus vas­taan tu­lee koe-e­siin­ty­mi­nen, jos­sa hä­nen näyt­te­lijän­tai­ton­sa huo­ma­taan. Sa­moil­la kul­mil­la tal­lus­te­le­va lah­ja­kas pia­nis­ti Seb (Ryan Gos­ling) pim­put­taa ar­vof­lyy­ge­lillä jou­lu­pot­pu­ria juh­la­kan­sal­le, unel­mis­sa kai­kuu free­jaz­zin soin­ti omas­sa kel­la­ri­ka­pa­kas­sa.
Ja kun duu­nia te­kee, duu­ni pal­ki­taan. Tämä on Hol­lywood.
Mu­si­kaa­lil­la on vank­ka ase­man­sa elo­ku­van his­to­rian kor­keim­mil­la ja­lus­toil­la. So­pi­vin vä­lia­join kan­kaal­le le­viää lau­lun ja tans­sin, ää­nen, liik­keen, va­lon ja vä­rin mas­sii­vi­nen ilo­tu­li­tus, jo­ka huo­mioi­daan ai­na alan joh­ta­vis­sa pal­kin­to­raa­deis­sa as­ti. Mu­si­kaa­lien maail­mas­sa La La Land on hui­kea ko­ko­nai­se­si­tys. Puh­taa­na elo­ku­va­na sen my­kistä­vyys tii­vis­tyy en­simmäi­sen jouk­ko­koh­tauk­sen ko­reog­ra­fi­ses­sa to­teu­tuk­ses­sa. Lop­pu on loi­vaa alamä­keä.
Hyvän mie­len elo­ku­val­la on paik­kan­sa sa­moil­la kor­keil­la ja­lus­toil­la. Ame­rik­ka­lai­nen unel­ma, tar­joi­li­ja­tytön mah­dol­li­suus nous­ta Hol­lywood-täh­tey­teen, pitää yllä kan­sal­le tär­keästä us­kos­ta. Ih­mis­kun­nan ryö­miessä syn­kissä poh­ja­mu­dis­sa, voi kai­ken kes­keyttää il­luu­sio, ilo­mie­li­nen lau­lel­ma. La La Land on pa­luu ame­rik­ka­lai­suu­den kul­ta-ai­koi­hin, kak­si­tun­ti­nen ir­tiot­to to­del­li­suu­des­ta. Em­ma Sto­ne sekä Ryan Gos­ling ovat ai­kan­sa tai­ta­vim­pia näyt­te­lijöitä, to­del­li­suus py­syy sor­mien saa­vu­tet­ta­vis­sa.
Muis­tut­taes­saan tois­tu­vin viit­tauk­sin elo­ku­van his­to­rias­ta, kat­soo La La Land yleisöään ala­viis­toon. Kä­si­kir­joi­tuk­sen lat­teus, to­taa­li­nen en­na­koi­ta­vuus sekä mie­len­kiin­not­to­muus pe­rus­tel­laan nos­tal­gial­la. Näin ne kat­so­jat ovat ro­mant­ti­sen mu­si­kaa­lin la­ji­tyy­pissä en­nen­kin sa­liin kä­vel­leet.
On liian help­poa tart­tua sa­noi­hin "kun­nia­no­soi­tus" ja "pas­tis­si". Me­nes­tys­re­sep­tin "p­la­gioin­ti" sen pa­rem­min kuin kuu­si­kym­mentä vuot­ta sit­ten Hol­lywoo­dis­sa lei­ju­neen tun­nel­man "toi­sin­ta­mi­nen" eivät syn­nytä vii­den täh­den elo­ku­vaa.
Mu­si­kaa­leil­le tyy­pil­li­ses­ti, La La Land -jouk­ko­hys­te­riaan voi osal­lis­tua suo­ma­lai­sis­sa elo­ku­va­teat­te­reis­sa tam­mi­kuun 13. päivästä al­kaen. (VA)
21/01/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy