Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ohjus

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2024Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija: SF StudiosKuva:
Anamorfinen 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018029934

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jou­lu­kuus­sa 1984 Ina­rinjär­veen ti­pah­ti neu­vos­to­liit­to­lai­nen oh­jus, jo­ka nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti kan­sainvä­li­sen ko­hun.

Jou­lu­kuus­sa 1984 Ina­rinjär­veen ti­pah­ti neu­vos­to­liit­to­lai­nen oh­jus, jo­ka nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti kan­sainvä­li­sen ko­hun. Tähän to­si­ta­ri­naan poh­jaa ro­va­nie­meläi­sen Miia Ter­von her­kul­li­nen draa­ma­ko­me­dia, jo­ka ot­taa kes­kus­hah­mok­seen ta­pah­tu­mien kes­pis­tettä kiertävän tuo­reen re­port­te­rin (Oo­na Ai­ro­la). Puu­ro­kat­ti­laan on sot­ket­tu pait­si fak­taa ja fik­tio­ta myös useam­man ten­hoa­van ih­mis­suh­ded­raa­man ai­nek­set.
Laa­jem­paan to­si­ta­ri­naan poh­jaa­va draa­ma­ko­me­dia pu­noo remp­seän jän­ni­tysnäy­telmän Ina­rin ki­nok­sil­le, missä lu­men ja jään tehtävä on pitää suur­val­ta­suh­teet riittävän vii­leinä ydin­so­dan uhan edessä. Hil­peäs­ti tu­hon kans­sa flirt­tai­le­va läppä puo­les­taan te­kee elo­ku­vas­sa kaik­ken­sa es­ka­loi­dak­seen ta­pah­tu­mat har­ma­ged­do­nin puo­lel­le. Symp­pis­ten hah­mo­jen joh­dos­ta kai­kel­le voi he­ko­tel­la hir­vit­te­lyn si­jaan.
Suo­men NA­TO-jä­sen­nyy­den myötä jäl­leen ajan­koh­tai­nen ta­ri­na muis­tut­taa pitämään pään kylmänä ja elämän kes­kiössä. Toi­saal­ta elo­ku­vas­sa pa­riin ker­taan kuul­tu Alp­ha­vil­len "Fo­re­ver Young" ke­hoit­taa elämään ikui­ses­ti tai fei­laa­maan no­peas­ti. Pa­si­fis­miin tait­ta­vat vä­li­kom­men­tit ja luu­lo­sai­rau­den ra­ja­mai­ta tar­po­vat teo­riat voi­si­vat nos­tat­taa nis­ka­vil­lo­ja, mut­ta jo­ten­kin on kui­ten­kin vai­kea ot­taa kuo­le­maa va­ka­vas­ti kun se voi tul­la va­hin­gos­sa "lu­rah­ta­neen" plu­to­niu­min kaut­ta. Elo­ku­va on­kin kuin ti­kittävän ydin­pom­min ehkä nie­lais­sut muu­mi­peik­ko: va­ka­va aja­tus­leik­ki on pa­ke­toi­tu mah­dot­to­man lu­tui­seen kuo­siin. Tästä sel­vit­tiin.

Kuva

Ilahduttavan avara, luontevan periodiuskollinen ja viitseliäästi luonnosteltu kuva on sisällöllisesti erinomainen. Vakaa ja verrattain jäsentynyt kuva jää DVD:llä sameaksi, mutta ilme on lopulta aihepiirille osuva. Kasarihabitus näyttäyttyy tässä turvallisen etäisesti ja utuisesti, mutta kuitenkin välittömän uskottavasti. Ylimääräistä eloa ei silmään osu.

Ääni

Pätevä ääniraita toistaa dialogin välittömästi ja tarkasti. Poikkeuksellisen vahva musiikkiraita välittää paitsi hyvin tarinan tunnelmia myös kaikuja menneiltä vuosikymmeniltä. Muutoinkin äänimaisema on ilahdittavan virkeä ja levittäytyy varovaisesti jopa tilaan.

Ekstrat

Ekstraton. Tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. (IJ)
02/07/2024

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy