Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Traitor

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: NordiskKuva:
1080 2.40*
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208266EAN: 5708758676885

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

T­rai­tor ei ole luon­te­val­la ta­val­la eri­tyi­sen eri­no­mai­nen elo­ku­va, mut­ta sen eri­kois­piir­teet an­sait­se­vat kii­tok­sia.

T­rai­tor ei ole luon­te­val­la ta­val­la eri­tyi­sen eri­no­mai­nen elo­ku­va, mut­ta sen eri­kois­piir­teet an­sait­se­vat kii­tok­sia. Ame­rik­ka­lais­voi­min teh­ty, ter­ro­ris­mia ku­vaa­va tril­le­ri on ni­mittäin va­lin­nut ai­ka vai­kean tien: se ei de­mo­ni­soi mus­li­mi­ter­ro­ris­te­ja, joi­ta se ku­vaa.
Hah­mot eivät ole ste­reo­tyyp­pi­siä. Loo­gis­ta luon­ne­ku­vaus­ta tämän ala­la­jin elo­ku­vis­sa ei juu­ri ole­kaan esiin­ty­nyt.
T­rai­tor pys­tyy ki­teyttämään sen, mistä ter­ro­ris­mis­sa on ky­se. Se ei välttämättä ole kii­lu­silmäistä vä­ki­val­lan liet­son­taa, vaan kylmää teat­te­ria. Tär­keintä on saa­da vas­tus­ta­ja­kan­sa pelkäämään.
E­lo­ku­van jän­ni­te ei ai­van jak­sa pu­ris­tua tar­peek­si tiu­kal­le kes­ki­vai­heen su­van­nois­saan. Osan­sa tästä voi las­kea myös pääop­po­nent­tien, pom­mia­sian­tun­ti­jan ja FBI-a­gen­tin roo­leis­sa kes­ki­ver­toa työtä te­ke­vien Don Chead­len ja Guy Pear­cen har­teil­le. Lop­pu­rat­kai­su ja jäl­kinäytös on kui­ten­kin to­teu­tet­tu am­mat­ti­tai­toi­ses­ti, mikä nos­taa täh­det neljään.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva, mutta ei täydellinen: aliasing-eloa on havaittavissa muun muassa pilvenpiirtäjien horisontaalisissa linjoissa. Ääniraita puolestaan elää ja luo tilatunnelmaa kiitettävästi. Ei ekstroja. (PS)
05/08/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy