Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Planet of the Apes Trilogy

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011-2017Kesto: 375 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1080p 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA5.1-7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112741303

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

On­nis­tu­nei­ta uu­del­leenläm­mit­te­lyjä löy­tyy elo­ku­van sa­ral­la huo­mat­ta­vas­ti vä­hemmän kuin epäon­nis­tu­nei­ta.

On­nis­tu­nei­ta uu­del­leenläm­mit­te­lyjä löy­tyy elo­ku­van sa­ral­la huo­mat­ta­vas­ti vä­hemmän kuin epäon­nis­tu­nei­ta. Api­noi­den pla­neet­ta –t­ri­lo­gia kuu­luu näi­hin en­sik­si mai­nit­tui­hin.
A­pi­noi­den pla­nee­tan syn­ty (2011) vas­ta­si jo vuo­den 1968 jät­ti­me­nes­tyk­sestä as­ti as­kar­rut­ta­nei­seen ky­sy­myk­siin mik­si ja mi­ten. Api­noi­den pla­nee­tan val­lan­ku­mous (2014) vält­te­li te­hok­kaas­ti mus­ta­val­koi­sia ase­tel­mia. So­ta api­noi­den pla­nee­tas­ta (2017) tyy­tyi aa­vis­tuk­sen kli­sei­seen kes­ki­tys­lei­ri­ku­vauk­seen ja toi­saal­ta su­ju­vaan seik­kai­luun. Ko­ko­nai­suus jät­ti kui­ten­kin hyvän jäl­ki­maun, sillä Il­mes­tys­kir­ja.­Nyt –­hen­ki­nen, ek­sis­ten­tia­lis­ti­nen bran­doi­lu maus­toi vii­meistä­kin osaa so­pi­vas­ti.
Tun­tuu siltä, että la­ji­tyy­pistä riip­pu­mat­ta par­haat elo­ku­vat pu­reu­tu­vat ih­mi­syy­den sy­vim­piin lai­na­lai­suuk­siin. Mik­si me olem­me sel­lai­sia kuin olem­me. Siitä oli ky­se jo Pier­re Boul­len al­ku­peräi­sessä ro­maa­nis­sa (La planè­te des sin­ges, 1963, Ou­ti Nyytäjän suo­men­nos Ota­val­le, 1964), vaik­ka sen ote oli elo­ku­via ke­peäm­pi ja sa­tii­rii­sem­pi. Miljöö­kin oli mo­der­nim­pi kuin vi­suaa­li­ses­ti feo­daa­li­ses­sa kaa­no­nis­sa, jon­ka Charl­ton Hes­to­nin täh­dittämä sar­ja aloit­ti. Kir­jas­sa­han api­nat suo­si­vat tweed-pu­ku­ja, aja­vat au­toa, lentävät len­to­ko­neil­la ja har­ras­ta­vat yk­si­tyi­siä ava­ruus­len­to­ja. On­nek­si kah­ta tai­teen­la­jia ei tälläkään ker­ral­la ympät­ty vä­ki­sin yk­si yh­teen. Kir­jas­sa­han se to­ki toi­mi eri­no­mai­ses­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita ovat elinehto visuaalisesti näyttäville ja paljon yksityiskohtia sisältävälle kerronnalle. Se ehto täytetään. Ero oli UHD-versioihin jää mukavan pieneksi. Ekstroja on tallennettu runsaasti kommenttiraidoista pienoisdokumentteihin ja poistettuihin kohtauksiin. (PS)
14/12/2017
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy