Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

From: Alku - 1. tuotantokausi

FROM - Season 1 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2022Kesto: 455 minuuttia
Julkaisija: Netflix 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ih­mis­jouk­ko on jää­nyt pien­kau­pun­gin van­gik­si.

Ih­mis­jouk­ko on jää­nyt pien­kau­pun­gin van­gik­si. Yön pi­meyttä var­tioi zom­bien­kal­tais­ten lau­ma. Pi­mey­den tur­vin ei lii­kus­kel­la. Kar­kaa­mi­nen ei ole vaih­toeh­to. Väestö on op­pi­nut läk­synsä. Öi­sin viih­dytäön lu­kit­tu­jen ovien ja ik­ku­noi­den ta­ka­na. Oven­sui­ta ko­ris­ta­vat te­hok­kaat amu­le­tit.
A­lun pel­ko­ker­toi­mes­ta ja toi­min­nal­li­suu­des­ta tun­nel­ma la­tis­tuu ih­mis­ten vä­lis­ten suh­tei­den draa­ma­ta­sol­le. Jän­nit­teet luo­daan uu­sin kei­noin. Mie­len­kiin­toi­nen va­lin­ta.
Lost-me­nes­tys­sar­jan taus­ta­jou­kois­ta tut­tu­jen ni­mien luo­ma il­miö no­jaa useaan ot­tee­seen ikään­ty­nee­seen edeltäjäänsä. Psy­ko­lo­gis­ten laye­rei­den lisäk­si maa tar­joaa omat ker­rok­sen­sa.
Y­li­luon­nol­li­sen ja rea­lis­min reu­na­pin­noil­la ko­lis­te­le­va From on saa­nut osak­seen heh­ku­tus­ta suo­ra­tois­to­kan­san lisäk­si myös la­ji­tyyp­pi­fa­naa­ti­koil­ta. Ky­seessä on uu­tuus­sar­joil­le omi­nai­nen hy­pe. Klas­si­kok­si ei syn­nytä.
E­pix-ka­na­val­le tuo­tet­tu esi­kois­tuo­tan­to­kau­si on osa Netf­lix-oh­jel­mis­toa. (VA)
03/06/2024

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy