Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

1941 – anteeksi, missä on Hollywood?

1941 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1979Kesto: 145/114 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
Mono
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 88102EAN: 6416548924915

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

S­te­ven Spiel­ber­gin 1970-­lu­ku lop­pui har­mil­li­ses­ti, sillä Tap­pa­ja­hai ja Kol­man­nen as­teen yh­teys eivät kauan läm­mittä­neet, kun 1941 sai jäl­keensä huo­not ar­vos­te­lut ja huo­non myyn­nin.

S­te­ven Spiel­ber­gin 1970-lu­ku lop­pui har­mil­li­ses­ti, sillä Tap­pa­ja­hai ja Kol­man­nen as­teen yh­teys eivät kauan läm­mittä­neet, kun 1941 sai jäl­keensä huo­not ar­vos­te­lut ja huo­non myyn­nin.
I­sol­la ra­hal­la tuo­tet­tu ko­me­dia ku­vaa ka­li­for­nia­lais­ten her­mos­tu­nut­ta tai­vaal­le sih­tai­lua he­ti Pearl Har­bou­rin hyökkäyk­sen jäl­keen. Tästä saat­tai­si tehdä hyvää ja to­ki hie­man tu­le­nar­kaa huu­mo­ria.
Mu­kaan saa­tiin eri­no­mai­nen ja le­veä näyt­te­lijä­kaar­ti. Spek­taak­ke­li­mai­nen ko­ko­nai­suus jäi kui­ten­kin suu­rel­le yleisöl­le on­tok­si.
E­lo­ku­van­har­ras­ta­jat saa­vat enemmän, sillä te­kijät ri­pot­te­li­vat ta­ri­naan usei­ta viit­tauk­sia po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin ka­no­niin. Yh­teen­las­ke­tut yk­si­tyis­koh­dat an­ta­vat enemmän kuin ko­ko­nai­suus. Jos­kus näin­kin päin.
E­lo­ku­va al­kaa me­huk­kaal­la viit­tauk­sel­la Tap­pa­ja­hain al­kuun, luul­ta­vas­ti jo­pa sa­mal­la ran­nal­la. Tos­hi­ro Mi­fu­ne joh­taa ja­pa­ni­lais­ta su­kel­lus­ve­nettä nat­siup­see­rin (Ch­ris­top­her Lee) tark­kail­les­sa. John Be­lus­hi näyttää temp­pun­sa hul­lu­na pi­lot­ti­na. Lis­ta on lo­pu­ton.
E­lo­ku­va oli jo alun al­kaen liian pitkä. Oh­jaa­jan ver­sio ei tä­ten an­na lisäar­voa.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva jaa ääniraita. Teatteriversio on parempilaatuinen, sillä pitkä ohjaajan versio on ei-anamorfisena huonommin erotteleva ja vaikeasti ruudulle sommiteltava. Kahdella levyllä. Ekstroissa 103 min. dokumentti, 9 min. poistetut kohtaukset, kolme traileria, kuvagalleria, julistegalleria, biografiat, filmografiat ja faktaruutuja. (PS)
27/03/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy