Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Flight of the Phoenix

Aavikkolento 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1965Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: EurekaKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 2.0
  EAN: 5060000702248

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Eureka) ellei toisin mainita.

Elokuva

Aa­vik­koa ylittä­nyt len­to jou­tuu te­kemään pak­ko­las­kun kes­kel­le ei mitään.

Aa­vik­koa ylittä­nyt len­to jou­tuu te­kemään pak­ko­las­kun kes­kel­le ei mitään. Pa­luu si­vis­tyk­sen pa­riin on mies­ten omis­sa kä­sissä, mut­ta avain pe­las­tuk­seen on yllättäen len­to­ko­neen ro­mun uu­del­leen­ra­ken­ta­mi­nen.
Ai­koi­naan flo­pan­nut elo­ku­va on pä­tevä otan­ta haak­si­rik­koe­lo­ku­vas­ta, jos­sa sel­viy­ty­mi­nen lentää vas­toin odo­tuk­sia ja mat­ka ta­kai­sin si­vis­tyk­sen pa­riin on hah­mo­jen omien hok­sot­ti­mien va­ras­sa. Tässä seik­kai­lu toi­mii ihail­ta­van selväpäi­ses­ti ja in­sinöö­rimäi­ses­ti, mel­keinpä in­tii­mis­ti ta­va­no­mai­sen elämää suu­rem­man spek­taak­ke­lin si­jaan. Elo­ku­va on kestä­nyt ai­kaa hy­vin.
E­lo­ku­van suu­rin täh­ti on tässä ikään­tyvä Ja­mes Stewart, jo­ka vaih­taa va­kio­kau­ran­sa län­ne­ne­lo­ku­vien leh­mi­poi­ka­na tai­vaan pel­ti­lehmään ja sel­viy­ty­jien pai­men­ta­mi­seen. Ta­ri­nan vah­vim­man ja oma­peräi­simmän roo­lin vetää kui­ten­kin Har­dy Krü­ger sak­sa­lai­se­na len­to­ko­nein­sinöö­rinä, jon­ka hok­sot­ti­mil­le vetää ver­to­ja vain mie­hen kylmä las­kel­moi­vuus ja hor­ju­ma­ton ego. Näi­den per­soo­nien yh­tee­no­tos­sa Ric­hard At­ten­bo­rough on tar­vit­ta­va pus­ku­ri, eikä muu köö­rikään jää sta­tis­teik­si.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu El­les­ton Tre­vo­rin ro­maa­niin (1964).

Kuva

Erinomainen kuva on paikoin hätkähdyttävän erotteleva ja kauttaaltaan vakaa, luonteva ja jäsentynyt. Aavikon väripaletti on luontevan paahteinen ja kontrasti virkeä. Jopa yökuvat näyttävät hyviltä vaikka efekti onkin keinotekoinen. Kuvasuhde on alkuperäinen 1:85:1.

Ääni

Moitteeton ääniraita on vain stereona koodattu mono, mutta sellaisena upean puhdas ja dialogia myöten luontevan ponteva.

Ekstrat

Ekstroissa traileri ja asiallinen, mutta lopulta harmillisen vähävillainen elokuvahistorioitsija Sheldon Hallin haastattelu (24 min.). Lisäksi boksissa on 20-sivuinen vihko. Kyseessä on brittijulkaisu ilman suomenkielistä tekstitystä. (IJ)
19/11/2021

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy