Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Parallax View

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1974Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital Mono
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

“T­he­re´s no evi­den­ce of cons­pi­ra­cy”.

“T­he­re´s no evi­den­ce of cons­pi­ra­cy”. War­ren Beat­tyn täh­dittä­mistä elo­ku­vis­ta pa­ras, mikä ei mo­nen mie­lestä ta­kaa mitään. Po­liit­ti­sen sa­la­lii­ton pe­rus­teok­sia, jo­ka on vai­kut­ta­nut mo­neen seu­raa­jaan­sa. Se­naat­to­ri mur­ha­taan, ja tut­ki­mus­ko­mis­sio ar­ve­lee, että ky­se on yk­silön, eikä ins­ti­tuu­tion te­ko­sis­ta. Jän­nittävä tril­le­ri, jo­ka on vi­suaa­li­ses­ti ja toi­min­nal­li­ses­ti vah­va. Ku­val­lis­ta luo­vuut­ta, muun muas­sa van­haa mul­ti­me­dia­tek­niik­kaa hyö­dyn­netään.
Pa­ral­lak­si on kah­des­ta pis­teestä mi­tat­tu kul­ma, jol­la ar­vioi­tiin pik­ku­poi­ka­na esi­mer­kik­si ve­si­tor­nin kor­keut­ta. Elo­ku­vas­ta sel­viää myös api­nan pe­laa­ma­na, kuin­ka van­ha le­gen­daa­ri­nen ”­Ten­nis”-tie­to­ko­ne­pe­li oli­kaan. Bon­gaa Bill Mc Kin­ney, Syvän joen rais­kaa­ja, hil­jai­sen tap­pa­jan roo­lis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Heikko kuvan ja äänen tarkkuus. Panavision-kuva, teatterissa 2.39:1. Ekstroissa vain traileri. R1-kuva. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy