Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Tyttö ja villihanhet

Fly Away Home 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1996Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.85*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 100000EAN: 5051160247571

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ke­peän naii­vi luon­to­fil­mi 13-­vuo­tiaas­ta tytöstä, jo­ka äi­tinsä kuol­tua muut­taa kek­sijä/­tai­tei­li­ja -isänsä luok­se Ka­na­dan maa­seu­dul­le ja ryh­tyy leik­kimään ko­tia or­vok­si jää­neen han­hi­kat­raan kans­sa.

Ke­peän naii­vi luon­to­fil­mi 13-vuo­tiaas­ta tytöstä, jo­ka äi­tinsä kuol­tua muut­taa kek­sijä/­tai­tei­li­ja -isänsä (Jeff Da­niels) luok­se Ka­na­dan maa­seu­dul­le ja ryh­tyy leik­kimään ko­tia or­vok­si jää­neen han­hi­kat­raan kans­sa. Sa­man­lai­nen elämän­ti­lan­ne pitää eri­koi­sen uus­per­heen ka­sas­sa ai­na sii­hen saak­ka kun­nes han­hien on ai­ka muut­taa tal­vek­si etelään. Jää­hyväi­siä suu­rem­mak­si on­gel­mak­si uh­kaa kui­ten­kin muo­dos­tua han­hien len­to­ky­vyttö­myys, mut­ta on­nek­si isu­kin re­per­tuaa­ris­ta löy­tyy ky­ky loih­tia esiin eri­lai­sia len­to­vem­pai­mia ja niinpä Amy läh­tee oh­jas­ta­maan suo­jat­te­jaan koh­ti Flo­ri­daa.
Ta­ri­nas­sa ei tun­nu ole­van pie­nintäkään jär­jen häivää, mut­ta yllättäen taus­tal­la on oi­kea muut­to­lin­tu­jen kans­sa teh­ty ko­kei­lu. Mo­net elo­ku­van kään­teet tu­le­vat oi­keas­ta ko­kei­lus­ta, mut­ta mu­kaan on sil­ti mah­du­tet­tu riittävä an­nos la­ji­tyy­pin mu­kai­sia kli­seitä ja kon­ven­tioi­ta. Näistä köm­pelöin on ta­ri­nan aja­tus siirtää lin­nut vas­tikään kaa­voi­te­tul­le ja luon­non­va­rais­ten eläin­ten jo ajat sit­ten hylkäämäl­le luon­non­suo­je­lua­lueel­le, mikä tun­tuu enemmän­kin kiu­san­teol­ta kuin vih­reältä ajat­te­lul­ta. Sa­moin söpöt ku­vat han­his­ta suih­kus­sa ih­mis­ten kans­sa, su­kel­ta­mas­sa mu­ro­kul­hoon ja het­keä myö­hem­min ves­sanpönttöön herättävät näin lin­tu- ja pos­suf­luns­san jäl­ki­mai­nin­geis­sa ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Miellyttävä kuva on levollinen ja asiallisen jäsentynyt, mutta erityisen teräväksi toistoa ei kuitenkaan voi kehua. Silti jälki on monin paikoin DVD-tasoa parempi. Elokuva oli aikoinaan Oscar-ehdokkaana kuvauksestaan ja sisällöllisesti anti onkin virkistävän eloisa kokonaisuus, jossa idyllinen luonnonkauneus ja Mark Ishamin musiikin raikkaan kepeät sävelet kohtaavat hienosti. Ekstroissa rauhallisen informatiivinen ohjaajan ja kuvaussuunnittelijan kommenttiraita, perinteinen making of (13 min.), hyvä kooste elokuvan innoittaneen William Lishmanin kokeiluista muuttolintujen kanssa (18 min.) ja kokeiluita perusteellisesti esittelevä Lishmanin oma mainio dokumenttielokuva (49 min.). (IJ)
09/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy