Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Blade Runner – 30th Anniversary Collector's Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1982Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5051892120708

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­si 2019 koit­taa muu­ta­man vuo­den päästä, eikä Bla­de Run­ne­rin kol­men­kym­me­nen ta­kai­set tu­le­vai­suu­den­vi­siot ole juu­ri­kaan to­teu­tu­neet.

Vuo­si 2019 koit­taa muu­ta­man vuo­den päästä, eikä Bla­de Run­ne­rin kol­men­kym­me­nen ta­kai­set tu­le­vai­suu­den­vi­siot ole juu­ri­kaan to­teu­tu­neet. Dec­kard lu­kee sa­no­ma­leh­teä en­simmäi­sessä koh­tauk­ses­sa ja niin tehdään edel­leen.
Tämä ei vä­hennä elo­ku­van mer­ki­tystä lai­sin­kaan.
B­la­de Run­ne­rin oh­jaa­jan ver­sio jul­kais­tiin jo muu­ta­ma vuo­si BD:nä ja iso kuu­den DVDn lai­tos sisäl­si kaik­ki tun­ne­tut ver­siot. Mut­ta nyt jäl­kimmäi­nen saa­daan BD-tark­kuu­del­la hie­nos­sa ko­koel­mas­sa. Brit­ti­ver­sio sisältää myös hie­non pie­nois­mal­lin, 80-s­vui­sen upean ku­va­kir­jan ja ho­log­ram­min.
E­ri­kois­jul­kai­su sisältää perä­ti vii­si eri ver­sio­ta Bla­de Run­ne­ris­ta. Ko­meam­pi­na kuin kos­kaan, sillä BD tar­joaa hui­keat mah­dol­li­suu­det hyö­dyntää al­ku­peräi­sia ne­ga­tii­ve­ja.
Kaik­kien ai­ko­jen pa­ras scien­ce fic­tion –e­lo­ku­va pe­rus­tuu gen­ren suu­ren kir­jai­li­jan — Phi­lip K. Dic­kin — ly­hyehköön ro­maa­niin ”­Do And­roids Dream of Elect­ro­nic Sheep?”.
Ih­mi­syy­den yti­messä lii­ku­taan. Suu­ryh­tiö on ju­ma­la ja kei­noih­mi­set ju­ma­lan lap­sia. Kun pääand­roi­din vii­mei­nen käyttöpäivä lau­keaa, hän ar­mah­taa pää­hen­kilön. Sym­bo­liik­kaa, jos missä.
Jul­kai­sun mie­len­kiin­toi­sin an­ti löy­tyy työ­ko­pios­ta, jo­ka sisältää muu­ta­mia en­nen nä­kemättö­miä rat­kai­su­ja.

Kuva

Suurin ilonaihe on audiovisuaalinen. Ridley Scott uhrasi avustajineen seitsemän vuoden työn työstäessään jokaista versiota mahdollisimman autenttisiksi.

Ääni

Tuskin koskaan on klassikkoelokuvaa kohdeltu videolla yhtä kaltoin. Ensimmäinen DVD-versio teki sivureunoihinsa mustat palkit, vaikka takakansi kertoi kuvan olevan anamorfisen, eikä tarkkuus ollut muutenkaan rapoinen. Nyt kuvakohina ja rakeisuus on siivottu minimiin käyttämällä alkuperäistä negatiivia. Realismia on toki se, ettei kaikkiin versioihin ole saatu nykystandardin mukaisia ääniraitoja. Vain uusin ohjaajan versio on HD MA. Muissa täytyy tyytyä 5.1:een. Suomenkielinen teksitys löytyy vain tästä uusimmasta versiosta.

Ekstrat

Julkaisu sisältää vuoden 2007 ja 1992 ohjaajan versiot, 1982 amerikkalaisen teatteriversion, 1982 kansainvälisen version (muutama sekunti väkivaltaa leikattiin) ja ensimmäisen työkopion. Ekstroihin on tallennettu kolme kommenttiraitaa, ohjaajan lyhyet introt kaikille versioille, 134 ja 214 min. dokumentit ja kuvagallerian, mutta hienoja tuotantopiirrospostikortteja ja ohjaajan kirjettä halutessaan joutuu hankkimaan vanhan DVD-kokoelman. Mukana on myös digitaalisen kopioinnin mahdollistava toiminto. (PS)
31/12/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy