Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Syke-elokuva: Hätätila

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2021Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­sen sai­raa­lad­raa­man fa­ni­kun­nal­la saat­taa tah­dis­tin jättää vä­listä is­kun jos toi­sen­kin.

Yl­tiö­sen­ti­men­taa­li­sen sai­raa­lad­raa­man fa­ni­kun­nal­la saat­taa tah­dis­tin jättää vä­listä is­kun jos toi­sen­kin. Ni­mittäin sen ver­ran kor­kea­len­toi­sia juo­nenkään­teitä tar­joi­lee Sy­ke-e­lo­ku­va: Hätä­ti­la. Ky­ber­ter­ro­ris­ti­sek­si tril­le­rik­si kas­va­va kyhäelmä on to­del­li­nen kä­si­kir­joit­te­lun ja oh­jai­lun esi­merk­ki­ta­paus. Kai­ken­lai­nen luon­te­vuus on tiessään.
Ii­ris (Ii­na Kuus­to­nen) et­sii uut­ta rak­kaut­ta. Shot­ti­la­sin ää­reltä tar­jou­tuu po­ten­tiaa­li­nen isä­puo­lieh­do­kas (Ri­ku Nie­mi­nen). Lu­paa­vaa, san­gen lu­paa­vaa. Var­sin pian ker­ron­nal­li­nen pai­no­pis­te siir­tyy­kin leik­kaus­sa­lin puo­lel­le. Rak­kaus saa het­ki­sen odot­taa tie­to­tur­va-a­sioi­den järk­kyessä.
Ryt­mi on ka­teis­sa, dia­lo­gin vä­kinäi­syyttä ko­ros­taen. La­ji­tyyp­pien kans­sa lei­kit­te­ly pitäi­si jättää ural­la tuon­nem­mak­si. Kom­pe­tens­si ei riitä edes yh­den tyy­li­la­jin hal­lin­taan. Mo­saiik­kia ka­sa­tes­sa, oli­si pie­nin pa­ran­ta­vin siir­roin saat­ta­nut syn­tyä kel­po jännä­ri. Koh­dey­leisöä on vai­kea ta­voit­taa, kun te­kijöilläkään ei tun­nu ole­van sel­vyyttä siitä, mitä syn­tymän pitäi­si.
Po­ti­la­sa­sia­kir­jo­jen le­vi­tessä TOR-ver­kois­sa sekä ar­mo­mur­ha­kes­kus­te­lun sy­ve­tessä, sai­raa­lajännä­reil­le on ole­va paik­kan­sa tässä­kin ajas­sa. Tee­mo­jen pin­ta­raa­pai­sus­ta an­net­ta­koon pie­ni suu­sa­nal­li­nen kun­nia­mai­nin­ta. (VA)
15/11/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy