Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Double

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548559636

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ei sai­si ar­vos­tel­la mui­ta ar­vos­te­li­joi­ta, mut­ta ke­hua voi.

Ei sai­si ar­vos­tel­la mui­ta ar­vos­te­li­joi­ta, mut­ta ke­hua voi. Val­ta­leh­tien elo­ku­va-ar­viois­sa on ilah­dut­ta­val­la ta­val­la siir­ryt­ty ar­vot­ta­maan te­ke­leitä omien­sa la­ji­tyyp­pien sisällä. Näin Berg­man ja Car­pen­ter saa­vat kuul­la kun­nian­sa hie­man eri­lais­ten kri­tee­rien poh­jal­ta.
Ke­hut sik­seen. Olin täy­sin eri­mieltä kol­le­go­jen kans­sa, jot­ka hauk­kui­vat taan­noi­sel­la tv-kier­rok­sel­la The Doub­le -t­ril­le­rin. Kan­nat­taa si­ten os­taa tai vuok­ra­ta, var­sin­kin jos Ric­hard Ge­ren fa­nit vielä hä­nen ede­sot­ta­muk­siaan seu­raa­vat. Ovat voi­neet käydä vä­hiin.
T­he Doub­le on jo­ka ta­pauk­ses­sa vir­kistävän eri­lai­nen kon­ka­ri/a­loit­te­li­ja- ja toi­min­nan mies/nört­ti-la­ji­tyyp­pien edus­ta­ja. Kel­lo 3:10 Lähtö Yu­maan ja Wan­ted ovat kä­si­kir­joit­ta­ja­pa­rin Mic­hael Brandt ja De­rek Haas me­riit­ti­lis­tal­la, jo­ten tämä ei ole­kaan enää niin suu­ri yllä­tys.
S­poi­le­rei­ta täy­tyy nyt va­roa, jo­ten juo­nes­ta voi pal­jas­taa sen ver­ran, että CIA-a­gent­ti (Ric­hard Ge­re ve­re­vim­millään) jou­tuu pa­laa­maan ta­kai­sin ruo­tuun, kun venäläi­nen palk­ka­mur­haa­ja Cas­sius il­mes­tuu mai­se­miin. Avuk­si tu­lee nört­timäi­nen märkä­kor­va (Top­her Gra­ce).
E­lo­ku­vas­sa lai­na­taan 1950-lu­vun rok­ki­mies­ten (C­huck Ber­ry ym.) ta­paa sa­mais­taa kuu­li­jat kuu­le­maan­sa ymppäämällä ly­rii­koi­hin mah­dol­li­sim­man mo­nen kau­pun­gin ni­met. Nyt mur­ha­paik­ko­jen jouk­koon pää­see myös Hel­sin­ki, ja it­se pää­hen­kilö näyttää kul­ke­van pää­rau­ta­tiea­se­man edessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
23/06/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy