Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Nocturnal Animals

Yön eläimet 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2016Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083112684

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Synkkä­sie­lui­nen ta­ri­na mie­hestä, jo­ka vai­mo ja tytär kyy­dissään kiitää öi­sen Tek­sa­sin lä­pi koh­ti hel­vet­tiä.

Synkkä­sie­lui­nen ta­ri­na mie­hestä (Ja­ke Gyl­len­haal), jo­ka vai­mo ja tytär kyy­dissään kiitää öi­sen Tek­sa­sin lä­pi koh­ti hel­vet­tiä. Ta­ri­na avau­tuu ta­pah­tu­mien poh­jal­ta kir­joi­tet­tua kir­jaa lu­ke­van gal­le­ris­tin (A­my Adams) kaut­ta. Se ovat­ko ta­pah­tu­mat fak­taa vai fik­tio­ta, tai mikä elo­ku­van kah­den maail­man vä­li­nen suh­de on, muo­dos­tuu elo­ku­van suu­rek­si ar­voi­tuk­sek­si.
Ta­ri­na ta­ri­nas­sa -ra­ken­teel­la avau­tu­va tril­le­ri aset­taa öi­sen vä­li­koh­tauk­sen ja sitä seu­raa­van oi­keu­den et­sinnän omal­le ai­ka­ja­nal­leen ja kir­jan lu­ke­mi­sen sekä kir­jai­li­jan ja gal­le­ris­tin suh­teen toi­sel­le ai­ka­ja­nal­le. Alus­ta as­ti on selvää, että kak­si ja­naa kie­tou­tu­vat lo­pul­ta ta­val­le tai toi­sel­la yh­teen, ja siinä missä toi­nen vie on­nes­ta tu­hoon voi toi­nen löytää po­lun epä­toi­vos­ta iloon. Tai sit­ten ei.
Lop­pu­tu­lok­se­na on osit­tain toi­mi­va elo­ku­va, jo­ka tai­taa vat­sanvääntä­mi­sen häi­rit­seväs­ti, mut­ta ei lo­pul­ta oi­kein osaa yllättää va­lin­noil­laan tai pää­tellä lan­ko­jaan ele­gan­tis­ti. Si­teet elo­ku­van kah­den maail­man vä­lillä ovat osin näppärän ali­ta­jui­sia ja osin pelkästään help­po­ja kik­ko­ja, mut­ta nämä tar­joa­vat pal­jon pu­rek­sit­ta­vaa mys­tee­rin rat­ko­mi­seen. Kun vii­mei­nen om­mel jää hu­te­rak­si tun­tuu mo­ni aiem­mis­ta­kin lin­keistä yli­poh­di­tul­ta.
Ko­ko­nai­suus mais­tuu lo­pul­ta elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­le räätälöi­dyltä teok­sel­ta, jo­ka on kau­nis ja ko­kei­le­va, mut­ta ta­ri­na­na kli­sei­nen ja on­tu­va. Mal­lie­si­merk­ki tästä tar­koi­tus­ha­kui­suu­des­ta ovat elo­ku­van jär­kyttävät al­ku­teks­tit, joi­den jäl­keen bon­dien al­ku­sek­vens­sei­hin on vai­kea suh­tau­tua en­ti­seen ta­paan.

Kuva, ääni & ekstrat

Upea kuva on terävä, vakaa ja väritoistoltaan huoliteltu. Hetkittäin komea musiikkiraita hakeaa kaikuja menneiden vuosien bondeista, mutta kääntää nämä toismaallisen trillerin suuntaan. Audiovisuaalinen kuosi on komea. Ekstroissa kooste elokuvan synnystä (11 min.). (IJ)
06/06/2017

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy