Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Downton Abbey - 4. kausi

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 419 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582966442

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Genre

Elokuva

Kau­sien tait­tees­sa ta­pah­tu­nut Matt­hewn ä­kil­li­nen kuo­le­ma ja O'B­rie­nin yhtä va­roit­ta­mat­ta te­kemä lähtö brit­ti-im­pe­riu­min ra­ja­seu­duil­le ra­vi­sut­ta­vat kar­ta­non vä­keä, mut­ta elämä jat­kaa kurs­siaan kes­kellä muut­tu­vaa maail­maa.

Kau­sien tait­tees­sa ta­pah­tu­nut Matt­hewn ä­kil­li­nen kuo­le­ma ja O'B­rie­nin yhtä va­roit­ta­mat­ta te­kemä lähtö brit­ti-im­pe­riu­min ra­ja­seu­duil­le ra­vi­sut­ta­vat kar­ta­non vä­keä, mut­ta elämä jat­kaa kurs­siaan kes­kellä muut­tu­vaa maail­maa. Vuo­den 1922 taus­taa vas­ten si­joit­tu­va draa­ma koet­te­lee vä­keään pe­rintö­ve­roil­la, työttö­myy­dellä ja jo­pa puun ta­kaa tu­le­vil­la vaa­roil­la, mut­ta lu­pai­lee myös pa­rem­pia ai­ko­ja ko­vim­pia ko­ke­neil­le. Myös mu­re­ne­vat sää­ty- ja ro­tue­rot vä­rittävät ta­pah­tu­mia.
Sar­jan vii­des kau­si pitää hie­nos­ti tun­nel­maa yllä ja kek­sii riittäväs­ti uu­sia sat­tu­mia sop­paan, jot­ta ta­ri­na tun­tuu yhä vet­reältä ja jän­nittävältä. Osa tee­mois­ta on ehkä tut­tu­ja, mut­ta näi­den­kin koh­dal­la ky­se on lä­hinnä hi­taas­ti keh­key­ty­vistä ala­juo­nis­ta tai su­ku­pol­ven­vaih­dok­ses­ta, ku­ten esi­mer­kik­si Cy­bi­liä ka­na­voi­van Ro­sen koh­dal­la.
Bok­si sisältää kaik­ki kah­dek­san kau­den jak­soa kah­del­la le­vyllä. Sar­jan vii­den­nen kau­den on määrä käyn­nis­tyä ko­ti­maas­saan Eng­lan­nis­sa syk­syllä 2014.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni ovat kumpikin totutulla tasolla. Levyn valikkosuunnittelu ei ole selkein mahdollinen, mutta kaikki oleelliset toiminnot löytyvät hetken ihmettelyn jälkeen. Ekstraton. (IJ)
24/06/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy