Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Steve Jobs

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5053083071011

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

App­len pe­rus­ta­ja­kak­si­kon enig­maat­ti­sem­pi osa­puo­li, Ste­ve Jobs, on kir­voit­ta­nut en­ne­nai­kai­sen kuo­le­man­sa myötä run­saan lis­tan elo­ku­via, do­ku­ment­te­ja ja kir­jo­ja elämästään.

App­len pe­rus­ta­ja­kak­si­kon enig­maat­ti­sem­pi osa­puo­li, Ste­ve Jobs, on kir­voit­ta­nut en­ne­nai­kai­sen kuo­le­man­sa myötä run­saan lis­tan elo­ku­via, do­ku­ment­te­ja ja kir­jo­ja elämästään. Wal­ter Isaac­so­nin kir­joit­ta­ma upea elämän­ker­ta tun­tui ker­to­van mie­hestä enemmän kuin yh­teen elämään luu­li­si mah­tu­van, mut­ta tämä ei estä­nyt Aa­ron Sor­ki­nia pu­reu­tu­mas­ta ai­hee­seen vielä yh­den elo­ku­van edestä.
Sor­kin on kuu­lui­sa kä­si­kir­joi­tus­ten­sa tiu­kas­ta ve­dos­ta ja eri­tyi­ses­ti nii­den par­ta­veit­sen terävästä dia­lo­gis­ta, jo­ten odo­tuk­set tämän elo­ku­van koh­dal­la oli­vat kor­keal­la. Näin vaik­ka it­se ta­ri­na tun­tui­kin jo tu­tul­ta. Siinä missä Ash­ton Kutc­he­rin täh­dittämä aiem­pi Jobs-fil­ma­ti­soin­ti up­pou­tui mie­hen elämän­ker­ran ri­vei­hin ja ku­vit­ti näitä ko­meas­ti, pu­reu­tuu Sor­kin ai­hee­seen­sa kol­men ta­pah­tu­man kaut­ta. Vuo­sien 1984, 1988 ja 1998 vä­lillä pal­lot­te­le­va elo­ku­va kes­kit­tyy 40 mi­nuu­tin ai­kaik­ku­noi­hin en­nen kol­mea mer­kittävää tuo­te­jul­kis­tus­ta. Isaac­so­nin kir­ja an­taa ta­ri­nal­le selkä­ran­gan, mut­ta ta­pah­tu­mia on tai­teel­li­sen va­pau­den ni­missä siir­rel­ty edellä­mai­nit­tui­hin ai­kaik­ku­noi­hin — ja hi­tu­nen uut­ta­kin on kek­sit­ty mu­kaan muis­ta läh­teistä.
Lop­pu­tu­lok­se­na on kieh­to­va fan­ta­sia­su­kel­lus Ste­ve Job­sin elämään, eri­tyi­ses­ti tämän on­gel­mal­li­seen suh­tee­seen en­simmäi­seen tyttä­ree­seensä Li­saan. Avio­liit­to Lau­re­ne Powel­lin kans­sa ja sen lii­ton kol­me las­ta eivät tähän mah­du. Val­tao­sin an­ti on tut­tua aiem­mas­ta, mut­ta uut­ta on Li­sa-Jobs suh­teen nos­ta­mi­nen kes­kiöön, tämän vih­jat­tu vai­ku­tus App­len tuot­tei­siin, Next-manöö­ve­rin päätös ja teat­raa­li­nen yh­tee­not­to Job­sin ja Scul­lyn vä­lillä. Kaik­kea tätä ei ta­pah­tu­nut, mut­ta Job­sin en­ti­set työ­ka­ve­rit tun­tu­vat ole­van pitkäl­ti yhtä­mieltä siitä, että elo­ku­van hen­ki on oi­kea.
Synkän oop­pe­ran ta­voin avau­tu­va, mut­ta lo­pul­ta toi­veik­kai­siin tun­nel­miin pää­tyvä elo­ku­va ei ole Ste­ve Job­sin "G­rea­test Hits" -ka­val­kaa­di, eikä liioin do­ku­men­taa­ri­mai­sen va­ka­va se­lon­te­ko mie­hen elämästä, mut­ta viih­tenä se puol­taa paik­kan­sa. Siinä missä Ash­ton Kutc­her oli ereh­dyttävän us­kot­ta­vas­ti Ste­ve Jobs ul­konäköä myö­ten, tun­tuu Mic­hael Fass­ben­der ot­ta­van roo­lin­sa vas­ta puo­len­tun­nin to­tut­te­lun jäl­keen. Kutc­he­rin Jobs te­ki vain vähän sel­lais­ta, mikä ei oli­si ol­lut tut­tua elämän­ker­ras­ta, kun taas Fass­ben­de­rin Jobs tun­tuu elävän tun­net­tu­jen ri­vien vä­lissä. Fass­ben­de­rin imp­ro­vi­saa­tio löytää oi­keat nuo­tit, mut­ta mitään ei voi ot­taa täy­sin kir­jai­mel­li­ses­ti. Tässä pii­lee­kin yhtäai­kaa elo­ku­van lu­mo, että sen ki­rous.
Job­sin ai­kai­sen App­len sisä­pii­riläi­siin kuu­lu­nut An­dy Hertz­feld on to­den­nut elo­ku­vas­ta na­se­vas­ti: "No­ne of that hap­pe­ned, but it's all true". Eli kai­kes­ta pää­tel­len te­kijät rif­fai­li­vat to­si­ta­ri­nan ympä­riltä pe­rin us­kot­ta­vas­ti, jos ei ai­van to­tuu­den­mu­kai­ses­ti.

Kuva & ääni

Kolmeen eri aikakauteen sijoittuva elokuva on saanut tuekseen kolme eri kuosia: rosoiselle 16mm filmille kuvatusta ensimmäisestä näytöksestä tullaan elegantiimpaan 35mm filmin toiseen näytökseen ja lopetetaan digitaalisesti taltioituun kolmanteen näytökseen. Nämä kolme eri kamerajärjestelmää jättävät kukin merkkinsä elokuvaan. 16mm näytös on pehmeä, väritoistoltaan kolkko ja ilmeeltään voimakkaan rosoinen, kuten odottaa sopii. 35mm näytös tarjoaa vakaampaa jälkeä ja hakee koston tunnelmia punaisesta väristä, kuten tekijät kommenttiraidalla selostavat. Viimeinen näytös on selkeästi sarjan terävin ja hyödyntää paikoin peräti drone-koptereita kamera-ajoissa. Äänipuolella Sorkinin napakka dialogi saa kaiken tarvitsemansa tilan, mutta muutoinkin tunnelmat välittyvät.

Ekstrat

Ekstroissa asiallinen moniosainen making of -dokumentti (44 min.) ja kaksi kommenttiraitaa, joista ensimmäisellä verrattain vaisu ohjaaja ja toisella mielenkiintousemmalla raidalla puheliaat käsikirjoittaja Aaron Sorkin ja leikkaaja Elliott Graham. (IJ)
07/07/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy