Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Eastern Promises

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.86
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 205538EAN: 6438044132458

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pie­nen bud­je­tin kau­hue­lo­ku­vis­ta ai­na sci­fiin ja vä­ki­val­ta-ai­hei­siin eden­nyt oh­jaa­ja Da­vid Cro­nen­berg te­kee 2000-­lu­vul­la elo­ku­viaan aiem­paa hil­li­tympään tyy­liin ja tah­tiin, mut­ta ta­so on py­sy­nyt kor­keal­la.

Pie­nen bud­je­tin kau­hue­lo­ku­vis­ta ai­na sci­fiin ja vä­ki­val­ta-ai­hei­siin eden­nyt oh­jaa­ja Da­vid Cro­nen­berg te­kee 2000-lu­vul­la elo­ku­viaan aiem­paa hil­li­tympään tyy­liin ja tah­tiin, mut­ta ta­so on py­sy­nyt kor­keal­la. Eas­tern Pro­mi­ses ei py­ri enää sho­kee­raa­maan, vaik­ka vä­ki­val­taa ku­va­taan pe­rin rea­lis­ti­ses­ti.
Uu­tu­kai­sen vah­vuus on tyy­likkäässä Ste­ve Knigh­tin kä­si­kir­joi­tuk­ses­sa ja sau­mat­to­mas­sa näyt­te­lijän­työssä (hie­no pa­ri Vig­go Mor­ten­sen ja Nao­mi Watts). Heidän tiensä koh­taa­vat Lon­toon venäläis­ma­fiaa ku­vaa­vas­sa ta­ri­nas­sa, jo­ka ker­too kuol­leen ilo­tytön ja tämän vau­van ai­heut­ta­mas­ta häm­men­nyk­sestä.
Ma­fia­ta­ri­nat ovat pe­rin­tei­ses­ti ku­van­neet ame­rik­ka­lais­ta ka­pi­ta­lis­mia. Nyt tätä voi­si kääntäen tul­ki­ta si­ten, että USA al­kaa muis­tut­taa itäistä rau­han­kump­pa­niaan: ri­kol­li­suus, te­hot­to­muus ja to­ta­litä­ris­mi, jo­pa ri­kol­li­suus, yh­distävät.
Juon­ta enempää pal­jas­ta­mat­ta voin ke­hua kli­seitä kaih­ta­via rat­kai­su­ja. Pää­pa­ri ko­kee yh­tey­den, mut­tei var­si­nais­ta ro­mans­sia. Ma­fia­po­mon hult­tio poi­ka (Vin­cent Cas­sel) tuo­daan kli­seenä näyttämöl­le, mut­ta häntä ei pi­detä sel­lai­se­na lop­puun saak­ka.
Venäjän van­ki­la­kult­tuu­ria ja ta­tuoin­te­ja har­ras­ta­vil­le elo­ku­va an­taa lisänsä, sik­si au­tent­ti­seen jäl­keen on py­rit­ty. Venäläi­nen tun­teel­li­suus ja sen kääntö­puo­li, ih­mis­hen­gen vähäi­nen ar­vo, osa­taan ku­va­ta tar­kas­ti.

Kuva & ääni

Laadukas kuva ja ääniraita eivät kurkottele taivaisiin, mutta toimivat.

Ekstrat

Ekstroihin on tallennettu 11+7 min. dokumentit. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy