Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mad Men

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 616 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 207781 EAN: 6416548921716

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

New­swee­kin mu­kaan Mad Men on te­le­vi­sion pa­ras uu­si draa­ma.

New­swee­kin mu­kaan Mad Men on te­le­vi­sion pa­ras uu­si draa­ma. Enpä ole eri mieltä. Asial­la on Sop­ra­no­sin tuot­ta­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Matt­hew Wei­ner ja sen huo­maa.
Ta­ri­na si­joit­tuu vuo­teen 1960. Aja­tus on hie­man sa­ma kuin Geor­ge Lu­ca­sil­la, kun hän ha­lu­si si­joit­taa Ame­ri­can Graf­fi­tin vii­mei­seen viat­to­maan vuo­teen 1962. Don Dra­per (Jon Hamm) työs­ken­te­lee mai­nos­toi­mis­ton luo­va­na joh­ta­ja­na, vi­rit­te­lee kaik­ki nai­set ympä­rillään ja jak­so jak­sol­ta al­kaa näyttää yhä epäi­lyttävämmältä, mie­heltä, jol­la ei ole lain­kaan men­nei­syyttä. Ki­vi­kas­vo­jen al­la myl­lertää, ja kat­so­ja on kou­kus­sa.
Hen­kilöjän­nit­teet ovat koh­dal­laan, mut­ta mui­ta ilo­nai­hei­ta löytää kuin sol­ke­naan muun tuok­si­nan taus­tal­la. Tus­kin missään elo­ku­vas­sa tai sar­jas­sa pol­te­taan näin pal­jon tu­pak­kaa ja juo­daan vis­kiä työai­ka­na. Tus­kin­pa mitään ny­kypäivän bob­hel­sin­kien sun mui­den tai­vaan­ran­nan­maa­la­rei­den ar­kea ha­luai­si­kaan seu­ra­ta, mut­ta ko­ko­nais­ta ku­lu­tu­syh­teis­kun­nan pe­rus­taa ke­hi­tel­lei­den (m)ad­me­nien maail­ma oli mo­nen uu­den asian kyn­nyk­sellä vuon­na 1960. Te­le­vi­siot oli­vat yleis­ty­neet, kup­la­volk­ka­ril­le nau­ret­tiin ja ae­ro­so­li­pul­lo­ja ih­me­tel­tiin.
Kaik­kein kum­mal­li­sin­ta on kui­ten­kin ar­ki. Ras­kaa­na ole­vat nai­set vetävät röö­kiä ja vii­naa, eikä las­ten tur­val­li­suu­des­ta juu­ri huo­leh­di­ta. Vie­raat läp­sivät tois­ten lap­sia pos­kil­le. Mies­ten so­vi­nis­mil­la ja lap­sel­li­suu­del­la ei ole mitään ra­jaa.
A­me­rik­ka­lai­nen elin­ta­so tu­li Suo­meen vuo­sien vii­peellä. Sik­si on­kin ai­ka hur­jaa nähdä las­ten leik­kivän juu­ri sa­man­lai­sel­la pel­ti­pol­kuau­tol­la, jol­la hur­jas­te­lin Ar­vin­ka­dun tuok­si­nois­sa muu­ta­ma vuo­si tämän jäl­keen. Pää­hen­kilö ku­vaa sa­man­lai­sel­la Baue­rin kai­ta­fil­mi­ka­me­ral­la kuin uk­ki­ni, ka­si­mil­listä ja mykkää tie­ten­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Neljällä levyllä 13 jaksoa. Laadukas kuva ja ääniraita kuuluvat tv-tuotantojen kärkisarjaan. Ekstroissa 108 min. dokumentit. (PS)
12/03/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy