Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

First Man

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 141 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083180614

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Vähäe­lei­sen is­kevä ta­ri­na Neil Armst­ron­gin ja ih­mis­kun­nan mat­kas­ta kuu­hun.

Vähäe­lei­sen is­kevä ta­ri­na Neil Armst­ron­gin ja ih­mis­kun­nan mat­kas­ta kuu­hun. Vir­kistäväs­ti il­man fan­faa­re­ja ja hur­mok­sel­lis­ta al­le­vii­vaus­ta ker­rot­tu tai­val te­kee kyllä ta­pah­tu­mien mag­ni­tu­din selväk­si, mut­ta tun­tuu skaa­laa­van his­to­rian­kir­jo­jen elämää suu­rem­mat ta­pah­tu­mat an­siok­kaas­ti ih­mi­sen ko­ko­luok­kaan.
On oi­keas­taan vää­rin väittää, että tässä kes­ki­tytään ih­mi­siin hui­kei­den ta­pah­tu­mien pyör­teissä. Ker­ron­ta tun­tuu pa­nos­ta­van yhtä pal­jon his­to­rian ku­vi­tuk­seen ja ve­toa­van draa­man luo­mi­seen, mut­ta läsnäo­lon tun­tu on pu­re­van huu­maa­va.
On myös häm­mentävää, että Apol­lo 11:­sen ta­ri­naan ei vielä ole elo­ku­vis­sa törmän­nyt vaik­ka sa­maa puu­ro­kat­ti­laa on kier­ret­ty hy­vin ah­ke­ras­ti. Tämä on ko­mea, pu­re­va ja vii­meistä piir­toa myö­ten kou­kut­ta­va fil­ma­ti­soin­ti. Sa­mal­la ky­se on elo­ku­vas­ta, jo­ta Do­nald Trump ei kuu­lem­ma ha­lua edes nähdä kos­ka se jättää näyttämättä Yh­dys­val­tain li­pun pys­ty­tyk­sen kuun pin­nal­le. Tämä pie­ni va­lin­ta ku­vas­taa elo­ku­van tah­toa ko­ros­taa elämää suu­rem­pien ta­pah­tu­mien in­hi­mil­li­syyttä, nii­den mah­tu­mis­ta elämän ko­ko­luok­kaan, ja ih­mi­siä kan­sa­kun­tien kes­ki­pis­teessä. Tämä on hie­no ko­ke­mus.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Ja­mes R. Han­se­nin kir­jaan "First Man: The Li­fe of Neil A. Armst­rong" (2005).

Kuva & ääni

Rosoisen filmimäinen ja väritoistoltaan hehkuvan patinoitu kuva ei edusta iskevintä 4K:ta, mutta anti on huoliteltua ja autenttista. Pääosin 16mm filmille kuvatulta ja 2K:na masteroidulta kuvalta ei toki ole 4K-referenssin tasoa lupa odottaakaan. Anti on kuitenkin dynamiikaltaan pätevää ja filmiraetta lukuun ottamatta moitteettoman vakaata. Kuun pinnalla rae yllättäen katoaa ja jälki muuttuu paitsi toismaallisen jäsentyneeksi myös enemmän 4K:ksi, mistä kiittäminen lienee näissä otoksissa käytettyjä IMAX-kameroita. Hillitty, mutta napakka ääniraita toistaa dialogin luontevan ikä-korrektisti ja pusertaa tunnelmaa osaavin elkein.

Ekstrat

Ekstrat löytyvät 4K:na UHD-levyltä ja HD:nä niin ikään boksin sisältämältä Blu-rayltä. Ekstroissa ohjaajan, käsikirjoittaja Josh Singerin ja leikkaaja Tom Crossin asiallinen kommenttiraita, poistettuja kohtauksia (4 min.) ja sarja lyhyitä koosteita NASA:sta (7 min.), Neil Armstrongista (5 min.), tositapahtumaan tarttumisesta (4 min.) ja elokuvan synnystä (n. 20 min.). (IJ)
08/03/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy