Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Etusivu uusiks'

The Front Page 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1974Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 2.36
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 94736EAN: 6416548917115

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yk­si kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­paan kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­va ko­me­dia ker­too sa­no­ma­leh­den täh­ti­re­port­te­ris­ta, jo­ka ha­luaa jättää li­kai­sen työn taak­seen.

Yk­si kaik­kien ai­ko­jen suo­si­tuim­paan kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­va ko­me­dia ker­too sa­no­ma­leh­den täh­ti­re­port­te­ris­ta (Jack Lem­mon), jo­ka ha­luaa jättää li­kai­sen työn taak­seen. Hel­pom­min sa­not­tu kuin teh­ty, ar­ve­lee sin­nikäs pää­toi­mit­ta­ja (Wal­ter Matt­hau).
E­tu­si­vu uu­sik­si al­kaa kä­si­la­don­ta­mon­taa­sil­la. Hu­vit­ta­vaa lie­nee se, että Yh­dys­val­lois­sa tek­niik­ka viit­ta­si ai­kaan en­nen so­tia, kun Suo­mes­sa se tai­si ol­la vielä täyttä tot­ta 1970-lu­vun lo­pus­sa­kin. Sa­maan ta­paan ko­me­dia tun­tuu aa­vis­tuk­sen van­hen­tu­neel­ta ja tar­joaa­kin ku­vaa­van klaf­fi­vir­heen. Wil­der ha­lu­si kun­nioit­taa en­simmäi­sen ver­sion oh­jaa­jaa Lewis Mi­les­to­nea näyttämällä Län­si­rin­ta­mal­ta ei mitään uut­ta –e­lo­ku­van ju­lis­tet­ta erään koh­tauk­sen taus­tal­la. Ko. elo­ku­va tu­li teat­te­rei­hin kui­ten­kin vas­ta 1930, ja elo­ku­van ta­pah­tu­mat puo­les­taan en­nen pörs­si­ro­mah­dus­ta 1929.

Kuva, ääni & ekstrat

Kohinainen ja rakeinen kuva on vielä joltisenkin katsottavissa. Selkeähkö ääniraita. Ekstroissa kuvagalleria, triviaruutuja ja traileri. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy