Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Matrix Resurrections

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2021Kesto: 148 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018022041

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ker­rom­me yhä sa­mo­ja ta­ri­noi­ta kuin ai­na ai­kai­sem­min­kin mut­ta yhä uu­sil­la ni­millä ja kas­voil­la.

Ker­rom­me yhä sa­mo­ja ta­ri­noi­ta kuin ai­na ai­kai­sem­min­kin mut­ta yhä uu­sil­la ni­millä ja kas­voil­la. Tämä suo­ra lai­naus elo­ku­vas­ta tii­vistää hy­vin elo­ku­van ole­muk­sen. Me­ta­ta­son it­se­kom­men­taa­rik­si pu­not­tu elo­ku­va luot­taa sii­hen, että jos to­del­li­suus on uni ar­jen kes­kellä voi myös elo­ku­van mer­ki­tystä kä­si­tellä sen sisällä näennäi­ses­ti pe­listä pu­hu­mal­la. Kat­so­jan WTF-va­lo väl­kyttää val­toi­me­naan ku­ten elo­ku­va ha­luaa­kin, mut­ta se voi­ko tai­pa­lees­ta naut­tia tai voi­ko siinä nähdä suu­rem­man fi­lo­so­fian piir­teitä ol­koon kaik­kien hen­kilö­koh­tai­nen ko­ke­mus.
E­lo­ku­vas­sa Neo on taan­tu­nut mie­lia­lalääk­kei­den leik­kaa­mak­si koo­da­rik­si, jon­ka suu­ri saa­vu­tus on Mat­rix-ni­mi­nen pe­li. Pe­li pe­lin sisällä ja sa­mal­la elo­ku­van al­ter ego. Tämä us­ka­liaan näppärä vi­ri­telmä mah­dol­lis­taa ko­ko saa­gan kom­men­toin­nin me­ta-ta­sol­la missä fo­kus­ryhmät, pe­lin ke­hi­tys­suun­ni­tel­mat ja myyn­ti­tu­lok­set kaik­ki kel­paa­vat vek­to­reik­si fik­tion sisään. Koh­taus, jos­sa pe­li­fir­man työn­te­kijät kes­kus­te­le­vat Mat­ri­xin ole­muk­ses­ta on kieltämättä te­ho­kas ai­vo­ju­mi, jo­ka heittää het­kek­si hah­mot ulos elo­ku­vas­ta ja kat­so­jan sen nes­teal­taa­seen. Ko­kei­lu on kiin­nos­ta­va, mut­ta ei lo­pul­ta ko­vin toi­mi­va sillä jäl­ki­ma­ku on elo­ku­va­muo­toon pue­tun kom­ment­ti­rai­dan.
Fi­lo­so­foin­nin ka­ve­rik­si tar­jol­la on pal­jon aiem­pia ta­pah­tu­mia kaiut­ta­via toi­min­ta­jak­so­ja. Ve­si­sa­de piis­kaa as­falt­tia, ka­me­ra kal­lis­te­lee pot­ku­jen mu­ka­na ja miljööt kan­ta­vat tree­nimö­kiltä teräs­mie­hen kor­keuk­siin. Ko­ko­nai­suus on sil­ti hi­das ja epä­ta­sai­nen cock­tail, jo­ka pe­laa kaik­kia kat­so­jien odo­tuk­sia ja yrittää ujut­taa mu­kaan myös kai­ken sen mitä te­kijät ha­lua­vat pe­rinnöstään ker­toa. Ta­paus on aka­tee­mi­ses­ti kiin­nos­ta­va, mut­ta kau­ka­na siitä il­miöstä mikä al­ku­peräi­nen elo­ku­va ai­koi­naan oli.

Kuva

Upea aito 4K-kuva on korostettun läsnäoleva, makean terävä ja läpeensä hehkeä väritoistoltaan. Hikikarpalot otsalla ja sänki leuassa toistuvat erehdyttävän luotaavasti, mutta samalla myös ilmaisu lipuu valaistustaan myöten hitusen videomaiseksi.

Ääni

Skarppi ääniraita levittäytyy maltillisesti tilaan ja toistaa ryminät asiallisesti joskin hitusen mekaanisesti. Bitti viuhuu ja luodit puhuvat siinä missä filosofin viittansa löytäneet ihmisetkin.

Ekstrat

Boksi sisältää elokuvan 4K- ja HD-versiot omilla levyillään. Runsaissa ekstroissa noin kahden tunnin edestä koosteita tästä ja aiemmista elokuvista, saagan hahmoista, stunteista ja kaikesta mitä odottaa sopii (yht. 124 min.). (IJ)
01/04/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy