Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Minnie & Moskowitz

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1971Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.78
  
  EAN: 6438194004117

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Min­nie on kylläs­ty­nyt avio­liit­toon­sa.

Min­nie (Ge­na Row­lands) on kylläs­ty­nyt avio­liit­toon­sa. Al­ko­ho­li al­kaa hal­li­ta per­heen yh­tei­siä toi­min­to­ja. Sä­vel on ka­don­nut. Elii­tin hil­lit­ty char­mi pur­kau­tuu.
Sey­mour Mos­kowitz (Sey­mour Cas­sel) on uu­si ka­li­for­nia­lai­nen. Hant­ti­hom­mien pa­ris­sa puu­has­te­le­va viik­si­niek­ka räis­kyy ja räjäh­te­lee, on­pa­han ker­ras­saan äk­ki­pi­kai­nen veik­ko. Sitä kor­keam­mil­ta tun­tu­vat­kin kak­si­kon yh­tei­sel­le tu­le­vai­suu­del­le an­ne­tut ker­toi­met.
Yk­sinäi­syys pe­lot­taa. Min­nien kaut­ta pei­la­taan nai­sen lä­hei­syy­den­kai­puu­ta. Elo­ku­va on osoi­tus eri­lai­suu­den viehä­tyk­sestä, ka­ris­man ja peräk­sian­ta­mat­to­muu­den voi­mas­ta rak­kau­den läh­teillä. Tun­teet räis­kyvät. Ra­kas­ta­mi­sen ra­ja­pin­ta on häi­lyvä.
Mo­ni ta­pah­tu­ma jää ta­hal­li­ses­ti se­li­tystä vail­le. Kak­si­tun­ti­nen on haas­ta­vas­ti ryt­mi­tet­ty. Oh­jaa­ja pai­not­taa koh­tauk­sia epä­ta­sai­ses­ti, jättäen mo­net tär­keät dia­lo­git kes­ke­neräi­sik­si. Liioi­tel­lus­ta pi­tuu­des­ta huo­li­mat­ta kak­sin­pu­he­lui­den sisään pii­lou­tuu pal­jon tär­keää. Fi­lo­so­fi­nen tut­kiel­ma vaa­ti­si pientä terävöittä­mistä. Ou­dot leik­kauk­set sekä ba­lan­soi­mat­to­mat koh­taus­mi­tat väl­jentävät ker­ron­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

70-luvun henki tunkee filmistä digitaalijulkaisuun. Kaunis filmiväritys on saatu toistettua hellästi. Autojen torvet soivat - kuin olisin siellä. (VA)
13/01/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy